Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  5 Ιουνίου 2015    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αριθ. Συν.  14 /2015
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                       
                                                                               Προς:   Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                              Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                               Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                               ΕNΤΑΥΘΑ
                                                 
         


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεγαλόχαρης 24) στις   9  Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα (μετά το πέρας της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  


ΘΕΜΑ   2ο


ΘΕΜΑ   3ο  


ΘΕΜΑ   4ο  ΘΕΜΑ   5ο  


ΘΕΜΑ   6ο  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣίμος Ορφανός
  Δήμαρχος Τήνου


Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories