Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   8  Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο
102/2015

ΘΕΜΑ   2ο
103/2015ΘΕΜΑ   3ο  
104/2015

ΘΕΜΑ   4ο
105/2015  

ΘΕΜΑ   5ο 
106/2015 

ΘΕΜΑ   6ο  
107/2015

ΘΕΜΑ   7ο  
108/2015

ΘΕΜΑ   8ο  
109/2015

ΘΕΜΑ   9ο  
110/2015

ΘΕΜΑ  10ο
111/2015  


ΘΕΜΑ  11ο  
112/2015

ΘΕΜΑ  12ο
113/2015  


ΘΕΜΑ  13ο
114/2015  


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σίμος Ορφανός
     Δήμαρχος Τήνου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories