Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΑφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   28  Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα   11:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ   1ο
Αρ. αποφ. 93


ΘΕΜΑ   2ο
Αρ. αποφ. 94ΘΕΜΑ   3ο
 

Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας σχετικά με τη μίσθωση γηπέδου-ανοικτού χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Πάνορμο δήμου Τήνου

ΘΕΜΑ   4ο  

 Έκθεση για την κατάσταση εσόδων εξόδων του δήμου Τήνου στο α΄ τρίμηνο 2015 (άρθρο 72 στοιχ. 1β Ν. 3852/2010).

ΘΕΜΑ   5ο  


Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου κατά τη συζήτηση της αγωγής αποζημίωσης 12 υπαλλήλων του δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   6ο

Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   7ο  

Ορισμός αμοιβής δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories