Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 11 Ιανουαρίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης: 2/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 263


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.),
την  15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.30 μ.μ
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα
της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου
ΘΕΜΑ 3ο:
Αποδοχή παραίτησης  Προέδρου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου
και ορισμός εκ νέου Προέδρου.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου
ΘΕΜΑ 4ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση
(από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου),
της γνωμοδοτικής επιτροπής σε θέματα ναυαγίων.
Εισηγητής: Ε. Κορνάρος
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories