Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Τήνος  11 Ιανουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ   ΤΗΝΟΥ           Αριθμός Συνεδρίασης: 1/2018
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 262

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


      
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010,
παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα
την 15η Ιανουαρίου   2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 για την
συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :
Εκλογή νέου Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου.


Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories