Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αφισών ημερίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Πληροφορίες :Σταματία Μιχελή                                                                        Τήνος     21/11/2014
Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 72                                                                                  Α.Π.: 15764
Ταχ. Κώδικας :84200
Τηλ.:2283360132
Φαξ:2283360139
e-mail: dtoikonomiki@1516.syzefxis.gov.gr
Προς κάθε ενδιαφερόμενοΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αφισών ημερίδας

Αξιότιμοι κύριοι,
προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην προμήθεια αφισών για την ημερίδα με θέμα: «Σύντροφος και γονιός» σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως καταθέσετε, έως την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014και ώρα15:00 σε κλειστό φάκελο, το έντυπο προσφοράς , πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας , την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος.
            Στην προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφετε εάν οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ή όχι το ΦΠΑ .Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα των 5 ημερών από την ημερομηνία της ανάθεσης .Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το δημαρχιακό κατάστημα και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση
αλλαγής των τιμών θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως.
Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται βάση της υπ’ αριθμόν 11389/1993 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) .
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.


Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Αναστασία Δεληγιάννη-Άσπρου

Δείτε το έντυπο υποβολής προσφοράς εδώ
Δείτε το σχέδιο της αφίσας εδώ 


Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Categories