Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Παροχή Εξουσιοδότησης Υπογραφών «Με Εντολή Δημάρχου» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τήνου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος

Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories