Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και εκλογή Αντιπροέδρου αυτού.