Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Παροχή Εξουσιοδότησης Υπογραφών «Με Εντολή Δημάρχου» στους Προϊσταμένους ή και μονίμους υπαλλήλους των Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τήνου της Δ/νσης Διοικητικού