Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ.