Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφών "Με εντολή Δημάρχου" στον υπάλληλο του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου.