Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ραφιών και γωνιακών ελασμάτων ντέξιον για την τεχνική υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ευαγγελιστρίας 72,  Τ.Κ. : 842 00, Τήνος
Πληροφ.: Σταματία Μιχελή
Τηλ.: 22833 60132 Φαξ. 2283360139
e-mail:dtoikonomiki@1516.syzefxis.gov.gr


Τήνος, 20 Νοεμβρίου  2014

Αρ. Πρωτ. 15653
       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ραφιών και γωνιακών ελασμάτων ντέξιον για την τεχνική    υπηρεσίαΑξιότιμοι κύριοι,

προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην προμήθεια προμήθεια ραφιών και γωνιακών ελασμάτων ντέξιον για την τεχνική υπηρεσίασύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως καταθέσετε, έως την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014και ώρα15:00 σε κλειστό φάκελο, το έντυπο προσφοράς , πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας , την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος.
         Στην προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφετε
εάν οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ή όχι το ΦΠΑ .Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα των 10 ημερών από την ημερομηνία της ανάθεσης .Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το δημαρχιακό κατάστημα και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως.

Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται βάση της υπ’ αριθμόν 11389/1993 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) .

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Αναστασία Δεληγιάννη-Άσπρου


Δείτε τις απαιτούμενες διαστάσεις εδώ 
Δείτε την Τεχνική Περιγραφή εδώ
Δείτε το έντυπο προσφοράς εδώ 
 
Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories