Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Στενής


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΗΣ

Προς: 1).- Τους Τοπικούς Συμβούλους.
2).- Τον κ. Δήμαρχο, και τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Τήνου.

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 130 , 131 και 132 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)”, και το ν. 3852/2010 “Καλικράτης” σας καλούμε να προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Στενής, του Δήμου Τήνου, στην Στενή Τήνου, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση για να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : “Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015 της Τοπικής Κοινότητας Στενής.”Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Στέφανος Ζαλώνης
Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories