Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Λήψη απόφασης για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών, που λήγουν στις 31-10-2014.