Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18/2014

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ  1ο:

Γνωμοδότηση για την Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Τήνου» του  Δήμου Τήνου, της  Π.Ε. Τήνου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».

ΘΕΜΑ  2ο:

Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών που αφορά τον Δήμο Τήνου και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

ΘΕΜΑ  3ο:

Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο:
«Κατασκευή Κέντρου Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο».

ΘΕΜΑ  4ο:

Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Νήσου Τήνου:
Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου – Αποπεράτωση».

ΘΕΜΑ  5ο:

Λήψη απόφασης για την έγκριση του  Α΄ σταδίου και για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ περιοχής πρώην Δήμου Εξωμβούργου.

ΘΕΜΑ  6ο:

Λήψη απόφασης για την  έγκριση του Β1΄ σταδίου και  για τη παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ περιοχής  πρώην Κοινότητας Πανόρμου.

ΘΕΜΑ  7ο:

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ περιοχής  πρώην Κοινότητας Πανόρμου.

ΘΕΜΑ  8ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου για το  οικον. έτος 2014.

ΘΕΜΑ  9ο:

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής,  στοιχείων εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, Γ΄ τριμήνου 2014.

ΘΕΜΑ  10ο:

Ψήφιση πίστωσης οργάνωσης αιμοδοσίας, για τη στήριξη της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ  11ο:
Κατανομή ποσού 13.137,47 € από Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ  12ο:

Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες.
ΘΕΜΑ  13ο:

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών και παγίου τέλους ύδρευσης.
ΘΕΜΑ  14ο:

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή δικαιωμάτων και παγίου τέλους αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ  15ο:

Λήψη απόφασης περί ενιαίας επιβολής στο σύνολο του Δήμου Τήνου του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων του αρ. 20 του Ν. 2539/1997.

ΘΕΜΑ  16ο:

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή δημοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων.

ΘΕΜΑ  17ο:

Συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην διεθνή έκθεση τουρισμού “GREEK TOURISM EXPO’ (Αθήνα, 5-7/12/2014) και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ  18ο:

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος» του Παναγιώτη Ψάρρου του Κωνσταντίνου, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Κιόνια της Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου του Δήμου Τήνου. 

ΘΕΜΑ  19ο:
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης  Μεταναστών Δήμου Τήνου.Ανακοίνωση εγγράφων, αναφορών και αιτήσεων

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories